Badania rynku, programy badawczo-epidemiologiczne, programy edukacyjne, badania obserwacyjne.

Badania rynku, programy badawczo-epidemiologiczne, programy edukacyjne, badania obserwacyjne.

Całościowe działania związane z dotarciem do danej grupy targetowej (z lub bez wsparcia Sales Force), pozyskaniem istotnych danych (online/offline) oraz przygotowaniem raportu końcowego.
Wykorzystujemy technologie pozwalające na bezpieczne i płynne zarządzanie procesem badania poprzez odpowiedni nadzór IT oraz procedury regulacyjne zgodne z obowiązującym prawem.