Badanie epidemiologiczno-obserwacyjne w obszarze jaskry.

Badanie epidemiologiczno-obserwacyjne w obszarze jaskry.

Cel: Potwierdzenie założeń badawczych oraz analiza wniosków płynących z obserwacji grupy pacjentów z jaskrą pod kątem oceny profilu klinicznego i stosowanych schematów terapeutycznych.

Rodzaj zamówienia:

Kompleksowe przygotowanie projektu badawczego wraz z pełnym zapleczem medycznym, prawnym, marketingowym, promocyjno-wizerunkowym.