Badanie epidemiologiczno-obserwacyjne w obszarze Parkinsona.

Badanie epidemiologiczno-obserwacyjne w obszarze Parkinsona.

Cel: Potwierdzenie założeń badawczych oraz analiza wniosków płynących z obserwacji grupy pacjentów ze zdiagnozowanym Parkinsonem lub objawami parkinsonizmu, pod kątem oceny profilu klinicznego i stosowanych schematów terapeutycznych.

Rodzaj zamówienia:

Kompleksowe przygotowanie projektu badawczego wraz z pełnym zapleczem medycznym, prawnym, marketingowym, promocyjno-wizerunkowym.